Výuka hry na příčnou a zobcovou flétnu v Plzni - Dagmar Bejčková

Výuka hry na flétnu

Nabízím soukromou výuku hry na zobcovou i příčnou flétnu pro děti (od 1.třídy ZŠ) i dospělé v Plzni.

Cena za lekci 45 minut: děti 250,- Kč, dospělí 300,- Kč

Kontakt:

Máte-li dotazy, napište nebo zavolejte:
tel.: 607 444 784 (volejte dopoledne nebo SMS kdykoliv), e-mail: dbejckova@seznam.cz

Výhody soukromé výuky

Výuka probíhá u mě v Plzni na Slovanech, případně po domluvě u vás doma.
Sami si vybíráte, co se chcete učit a zda se chcete věnovat klasické či populární hudbě. Učíte se tedy pouze to, co máte rádi. Nejsme svázáni učebními osnovami ani vzdělávacími programy.

Možnost zapůjčení nástroje

Příčná flétna - 300Kč/měsíc + vratná záloha 3000,-Kč
Zobcová flétna - 100Kč/měsíc

Proč začít hrát

Že jste nikdy na nic nehráli? Nikdy není pozdě začít!

Hra na hudební nástroj rozvíjí fantazii, zlepšuje motorické dovednosti a sluchovou paměť a v neposlední řadě i učí trpělivosti. Také se podílí na formování lidské osobnosti. Je dokázáno, že propojuje všech pět smyslů a také obě mozkové hemisféry – příznivé účinky muzikoterapie jsou známy již tisíce let. Hudba proniká do hlubších vrstev osobnosti, vyvolává prožitky a pocity, jakých obyčejné mluvené slovo nikdy nedosáhne. Hra na flétnu (pokud je výuka vedena správně) posiluje dýchací svaly, prohlubuje dýchání a zvětšuje kapacitu plic. Je pro to velmi vhodná pro osoby s dýchacími potížemi i jako doplňková léčba astmatu.

„ Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce. “
Jiří Mahen

©2013 WWW.DAGMARBEJCKOVA.CZ - VÝUKA HRY NA FLÉTNU V PLZNI, e-mail: dbejckova@seznam.cz, tel.: 607 444 784